Over ons

Beginjaren

De voetbalvereniging Oldambtster Boys is opgericht in de periode direct na de oorlog, een tijd waarin veel voetbalverenigingen weer nieuw leven werd ingeblazen. Vandaar ook dat er op dit moment nogal wat 70-jarige jubilea worden gevierd in Nederland (kijk voor de grap maar eens op internet). In feite was er op onze dorpen ook al eerder een club voordat Oldambtster Boys werd opgericht nl. de vereniging OVO (Onder Vrienden Opgericht). Deze club heeft in de jaren 30 van de vorige eeuw in 't Waar bestaan. Destijds was er nog geen sportpark en werden de wedstrijden gespeeld op een aantal weilanden verspreid over het dorp. OVO is op de een of andere manier verhuisd naar Nieuwolda waar de club de naam NOVO heeft gekregen wat later weer werd omgedoopt in "v.v. Nieuwolda".

Weiland

Ook Oldambtster Boys speelde in de jaren direct na de oprichting in 't Waar, op een veld achter de niet meer bestaande pelmolen. Later werd er een veld gebruikt van een boer wat ligt achter de oude garage Posthumus. En als we het over een veld hebben dan ging dat zo dat eerst de koeienstront van de wei moest worden gehaald en de greppels met stro en zand opgevuld moesten worden voordat er van een beetje vlak veld gesproken kon worden. Het laat zich raden hoe dat voetbal er daardoor destijds uit moet hebben gezien. Klagen we nu al snel over een hobbeltje als de bal een keer van onze voet wegstuitert, destijds moet dat een ware chaos zijn geweest, zeker in de nattere perioden. En voor het clubgebeuren was er natuurlijk geen eigen gebouw en daarom werd het voormalige café Slagter gebruikt als kantine. En nog een ander staaltje improviseren: als er een uitwedstrijd gespeeld moest worden dan werd er een veewagen gebruikt van de firma Heeres (destijds transportondernemening op het dorp). De veeschotten werden uit de vrachtauto gehaald en er werden banken in geplaatst waarop de spelers (comfortabel ?!) konden zitten op weg naar de tegenstander. Alleen als het echt dichtbij was ging men op de fiets naar het naburige dorp.

Sportpark

Een grote verandering was de aanleg van het sportpark door de gemeente en wel op de plek zoals we die we nu nog kennen (dit was in 1954). Er was nog geen kantine en om zich te kunnen verkleden was er een houten keet neergezet. Een aantal jaren later werden overal in de gemeente de karakteristieke kleedgebouwtjes neergezet zoals we die nu nog gebruiken (en waar we als het goed is over een dik jaar vanaf zijn). In de beginjaren '80 werd de houten kantine neergezet door een stel vrijwilligers waardoor het echte voetballen op ons dorp kon beginnen.

 

Prestaties

Sportief gezien waren de jaren vijftig en zestig niet de minste. Men speelde hoog in de afdeling en werd in 1962 zelfs kampioen van de 1e klasse van de Groninger Voetbal Bond wat promotie naar de 4e klasse van de KNVB betekende. Het elftal dat in 1962 kampioen werd van de afd. Groningen. Het elftal promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB.

 

kampioenselftal

Boven v.l.n.r.: Maarten Schuurke, Jos Koning, Ko Plat, Harm Maathuis, Thomas Halbersma, Klaas Nieland Evertzn., Frans Visscher, leiders Hendrik Plat en Wiebe Oostland. Onder: Pieter Dijkhuis, Evert Kramer, Henk Koning, Klaas Nieland Fzn., Cornelis Plat. In deze 4e klasse heeft de club het notabene 9 jaar uitgehouden tot het seizoen 71/72 waarin degradatie plaats had, het jaar daarop opnieuw gevolgd door degradatie waardoor men in de 2e klasse afdeling terechtkwam. Dit alles werd o.a. veroorzaakt door een grote terugval in het ledenaantal (verhuizingen en werk elders). Het werd zelfs even zo erg dat de club advertenties in de kranten moest plaatsen om zodoende nog wat spelers aan te kunnen trekken. Hierdoor kwamen er dus spelers "van buiten", een ontwikkeling die de jaren erna eigenlijk alleen nog maar versterkt is maar die er wel voor heeft gezorgd dat de club nog steeds bestaat en springlevend is.

 

De jaren 80

In de jaren 80 speelt het 1e elftal na een kampioenschap in 1983 in de 2e klasse afdeling. Dit duurt tot het seizoen 90/ 91 waarin degradatie plaatsvindt naar de 3e klasse, echter direct daarop volgt weer een kampioenschap en dus wederom promotie naar de 2e klasse afdeling! Doordat de KNVB met een herindeling kwam van alle afdelingen werd de afdeling Groningen opgeheven en werd het KNVB district Noord. Met andere woorden van nu af aan voetbalde het eerste team niet meer in eerste klasse van de afdeling, maar in de nieuw geformeerde vijfde klasse van de KNVB Noord. Nogmaals vierde klasse In het seizoen 1998/1999 werd Oldambtster boys 1 kampioen van de vijfde klasse E en promoveerde voor het eerst sinds 1968 weer naar de vierde klasse. In dat jaar was Jan Blaauw trainer, evenals de jaren daarvoor, van het eerste team. In het kampioensjaar behaalde we geen enkele periodetitel, dat duidde op een constant seizoen. Onze concurrenten verspeelden dus in bepaalde perioden belangrijke punten. In Vlagtwedde tegen Westerwolde 1 werd het kampioenschap behaald. Al die jaren daarvoor kwam het eerste team uit in de vijfde klasse, de middenmoot was daarin de plek. In de vierde klasse E, seizoen 1999/2000, werden we helaas nummer laatst en degra- deerden we terug naar de vijfde klasse. Geen enkele overwinning behaalden we in de vierde klasse, de zeven punten werden behaald uit gelijke spelen. We waren enkele keren dicht bij een overwinning, maar het geluk was dat jaar niet aan onze zijde. Tot en met het seizoen 2005/2006 speelde het eerste elftal steeds in de vijfde klasse. Echter het afgelopen jaar moesten we genoegen nemen met de laatste plek en dit betekende degradatie naar de zesde klasse. De jaren hiervoor konden we ons iedere keer ternauwernood handhaven, maar deze keer moesten we het loodje leggen. Door de jaren heen werden de selecties er helaas niet 8 sterker op. De trainers Peter Bos, David Hiariej en Jan Klein zijn we veel dank verschuldigd voor hun inzet om toch te proberen er het beste uit te halen.

 

Tweede elftal

Het tweede elftal kwam al die jaren uit in de reserve zesde klasse en stond vaak onderin de ranglijst, maar het plezier bij de jongens werd er niet minder om. Het team bestaat uit een mix van jong en oud. De laatste jaren werd er zelfs fanatiek getraind door deze groep op donderdag avond en daardoor is de omgang tussen de spelers er bepaald niet slechter op geworden. De opkomst bij de trainingen is vrij hoog te noemen.

 

Jeugd

In het verleden heeft onze jeugd een samenwerkingsverband met de v.v. MOVV uit Midwolda, uitkomend in de competitie onder de naam v.v. Oldambt. Waar mogelijk worden B en C junioren samengevoegd om een elftal op de been te brengen. Ook werd een D team geformeerd het afgelopen seizoen. Doelstelling voor beide verenigingen is om de jeugd zolang te laten voetballen, zodat ze niet verloren gaan voor de voetbalsport. Hopende dat er een flink aantal spelers doorzetten en uiteindelijk bij de senioren mee kunnen doen. De afgelopen jaren zijn vele spelers afgehaakt na de D junioren omdat er geen speel mogelijkheid meer was. Later pakken ze draad niet meer op. De pupillen van Oldambtster boys kwamen in al die jaren met verschillende 7 tallen in het veld. Het ene jaar heb je F-ers en E-ers, het jaar daarop F-ers en D-ers. Het is elk jaar weer passen en meten om te kijken wat we in de wei kunnen brengen. Op dit moment hebben we mini pupillen, een D 7tal, een C elftal. Ook zijn we bezig om volgend seizoen een B elftal te krijgen waardoor we een doorstroom hebben van de D's tot aan de senioren.

laatste nieuws

Recente-posts

WEO 1 - Oldambtsterboys 1risus elit dignissim

risus elit dignissim

Dolor in commodo rutrum, risus elit.

risus elit dignissim

Dolor in commodo rutrum, risus elit.

risus elit dignissim

Dolor in commodo rutrum, risus elit.

Wij danken al onze sponsoren

Wij danken al onze sponsoren

Wij danken al onze sponsoren

Voor u vertrekt

Donaties

Onze club is groeiende en kan daarom alle hulp gebruiken. Wilt u donateur, balsponsor, reclame maken of een andere bijdrage leveren aan de club, spreek dan een van de bovenstaande bestuursleden aan. Zij zorgen ervoor dat dit in orde komt.