Opzeggen Lidmaatschap en Contributie

Het lidmaatschap van voetbalvereniging Oldambtsterboys valt onder het verenigingsrecht en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd voor een heel jaar. Ingevolge de wet van Dam van 2011 dient de vereniging zijn/haar leden aktief te wijzen omtrent het opzeggen van het lidmaatschap. Dit dient volgens artikel 2.35 BW te geschieden op de homepage van de vereniging als zij een website heeft. Het verenigingsjaar loopt conform de statuten van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie voor het gehele verenigingsjaar dient te zijn betaald voor 31 december van het lopende seizoen.

Indien een lid wil opzeggen dient dat te geschieden voor 1 juni van het lopende jaar. Opzegging kan geschieden door een mondelinge mededeling, een e-mail, whatsappbericht, facebook messengerbericht aan een van de bestuursleden. Hierna wordt gekeken of u uw contributie heeft voldaan. Indien dat het geval is wordt u, nadat u zich heeft ingeschreven bij een nieuwe vereniging, middels sportlink vrijgegeven.

u kunt de contributie betalen door middel van een overschrijving op NL90RABO0357794575 tnv Oldambtster Boys onder vermelding van uw naam en seizoen, ook kunt u uw contributie pinnen in de kantine van Oldambtster Boys.